logo Villmarksleiren

Kurs for lærere

 

- Forsiden

- Om Villmarksleiren

- Firmaturer

- Turistturer

- Turer for institusjoner

- Events

- Teambuilding

- Julebord

- Kick-off

- Møter og konferanser

- Selskap og bryllup

- Overlevelseskurs

- Villmarkskurs for lærere

- Utendørsaktiviteter

- Matservering

- Overnatting

- Foredrag

- Utleie av Villmarksleiren

- Spørsmål og svar

- Referanser

- Kontakt Villmarksleiren

- Om Heidi Dammann

- Gjestebok for Villmarksleiren

- Kart over Villmarksleiren

 

 

 


Se også:Event, Teambuilding, Julebord, Kick-off, Ovelevelseskurs, Møte og konferanse

”Endelig et kursopplegg som er tilpasset lærerplanen og lærernes vekslende behov!"

Naturen er en Zareptas krukke – og gir i seg selv et vell av muligheter til å skape og oppleve naturglede, spenning og fellesskap. Men hva kan passe dine elever akkurat nå?

Kurs for lærere

Føl deg trygg på det du gjør

Et heldagkurs i Villmarksleiren har som målsetting å gi deg noen rammer å forholde deg til, gjøre deg trygg på det du gjør og sørge for at du har byggestener som du og dine kolleger kan nyttiggjøre dere i mange år fremover – ikke minst i egen 100-meterskog. Kurset bygger opp kompetanse, motivasjon, inspirasjon og trygghet i det som for mange lærere er et nytt felt


Lette din hverdag

Kurset viser spennende og naturlige muligheter til å innfri krav og ønsker i læreplanen og søker å lette lærernes hverdag ved å tilby et opplegg som er tilpasset lærerplanen og lærernes behov


Bruk din egen 100-meterskog

Du kan videreutvikle din kompetanse gjennom et fleksibelt opplæringssystem, avhengig av dine elevers klassetrinn, ønsker og motivasjon. Vi legger stor vekt på å vise hvilke muligheter som ligger i skolenes egen 100 meterskog. Våre hjemmesider gir dere tilgang til gratis informasjon som dere kan trekke inn i undervisningen.


Slik kan du oppleve en kursdag i Villmarksleiren

Kurs i lavvobygging Ildtenning

Kurs i lavvobygging er ofte et ønske og krever godt samarbeid.

lldtenning med flint eller pinner er spennende.


Eksempel på grunnkurs:

08:45 Ankomst enden på skogsbilveien. Vi går 400 meter på en sti inn til leiren.

09:00 Vi slår oss ned rundt leirbålet. Informasjon følger om leiren og dagens program.

09:30 Praktisk/teoretisk undervisning. Det meste foregår i skogen i leirens nærhet.Vi tar for oss: Pedagogiske forskjeller fra ”inneskolen”. Nødvendige basisferdigheter forberedelser, muligheter og begrensninger. Aktivitetsmuligheter/ideer Holdninger Naturforståelse Sosiale aspekter ved uteskolen ”Krise”-håndtering.

11:30 Middag i leiren. Alle griller sin egen mat på bål. Måltidet er lagt opp som en del av kurset, og gir tips om båltenning og matlaging i skogen. Kaffe og granbarte.

12:30 Undervisningen fortsetter med praktiske gruppeoppgaver i basisferdigheter. Og aktiviteter. Evaluering gjennom samtale: Hva er lærernes konkrete utfordringer? Hvordan er skolens hundremeterskog? Trenger dere råd om håndtering av spesielle elever?

14:45 Oppbrudd.Vi rusler tilbake til bussen.

15.00 Avreise


Hvordan kan du utnytte din egen 100-meterskog?

Vår erfaring er at det ikke er så mye som skal til for å heve en uteskole fra å være en hyggelig, men litt likegyldig utedag til å bli en inspirerende, lærerik og nødvendig kontrast til hverdagsskolen. Barna har det nemlig i seg.

Vi må bare lære å ta tak i det
Hundremeterskogen kan være det beste klasserommet skolen har til vise teorier i praksis. Alle skogområder er forskjellige. Hva inneholder det? Et villniss, en bekk eller vann? Store trær, en bratt bakke eller en steinur? Ethvert område har sine, helt spesielle muligheter. Vi hjelper dere med ideer

Kurs for lærere - blid jente


Vi må se etter:

Et sted med plass til å samles, helst hvor vi kan sette opp et telt eller enkelt overbygg. Et trygt sted å lage ildsted. Hvor tilrettelegger vi best for praktisk uteundervisning i matematikk, fysikk, historie, naturfag, forming m.m.? Hvor kan vi finne eller lage fysiske utfordringer på en enkel måte? Hvor finner vi, eller hvor kan vi tilrettelegge for, noe å studere i naturen: Årstidene, insekter eller dyre- og fugleliv, planter eller fisk? Hvor passer det å legge opp til langsiktige prosjekter, noe å jobbe mot, se frem til? Mulighetene er der, men man ser dem ofte ikke…

Leiren har en helt spesiell bakgrunn og en unik beliggenhet…

Les mer om Villmarksleiren, Heidi Dammann og deres opphold hos eskimoene i Alaska

 

Villmarksleiren: Heidi Dammann, e-post: firma@villmarken.no, tlf: 919 11 039