logo Villmarksleiren

Teambuilding

Relasjonsbygging - Prosessutvikling - Organisasjonsutvikling - Ledertrening

 

- Forsiden

- Om Villmarksleiren

- Firmaturer

- Turistturer

- Turer for institusjoner

- Events

- Teambuilding

- Julebord

- Kick-off

- Møter og konferanser

- Selskap og bryllup

- Overlevelseskurs

- Villmarkskurs for lærere

- Utendørsaktiviteter

- Matservering

- Overnatting

- Foredrag

- Utleie av Villmarksleiren

- Spørsmål og svar

- Referanser

- Kontakt Villmarksleiren

- Om Heidi Dammann

- Gjestebok for Villmarksleiren

- Kart over Villmarksleiren

 

 

 


Teambuilding dreier seg om å gjøre hverandre gode.

Et godt team når sine mål ved hjelp av arbeidsglede, toleranse, trivsel, personlig utvikling og gode relasjoner. Dypest sett dreier teambuilding seg om å stimulere hverandre til å hente ut det beste i oss selv, til å lære å utfylle hverandre og til å få våre egenskaper til å fungere sammen.

Teamarbeid

Hvorfor Teambuilding i naturen?

Å bli ”rykket” ut av et innarbeidet mønster hjelper deg å se nye muligheter både for deg selv, dine kolleger og teamet som helhet. Når det gjelder teamarbeid fungerer Villmarken som en katalysator: Sittende skulder ved skulder rundt bålet, eller gjennom felles oppgaver i skogen ser vi en klar tendens til mer oppriktighet, mer direkthet, nye konstellasjoner, mindre likegyldighet, mindre selvhøytidelighet og mer toleranse, respekt og kreativitet.

Her er våre svar på de vanligste stilte spørsmål.Eskimoene, verdensmestere i teambuilding???

Teambuilding på flåtetur”Eskimoene konkurrerer faktisk om å være flinkest til å bygge hverandre opp! De har nærmest perfeksjonert teambuilding”, sier vertskapet Heidi Dammann, som har bodd ett år blant eskimoene i Nord Alaska. ”Dette danner en positiv spiral i en gruppe – der alle drar hverandre opp. Eskimoenes grunnleggende holdning er at den som bidrar mest til fellesskapet fortjener høyest status.  Deres tøffe livsbetingelser har tvunget dem til å utvikle ekstreme egenskaper. Deres utrolige samarbeidsevne bunner i en sterkt utviklet omtanke og oppmerksomhet, sterk respekt for hverandre, og en unik evne til bl.a. å lese kroppsspråk. Det å få bli en del av denne kulturen gjorde et sterkt inntrykk på oss og la grunnlaget for Villmarksleiren! Eskimoene har i tillegg mye viktig å lære oss om det å takle motgang og omstillinger på en positiv og konstruktiv måte”.
Våre erfaringer i Villmarksleiren viser at eskimoenes modell i høy grad er overførbar til norske forhold”. Vi bruker våre selvopplevde historier som en rød tråd gjennom de fleste arrangementer.


Gjennomtenkte samarbeidsoppgaver

Ved siden av Alaskahistoriene er lærerike gruppeoppgaver og utendørsaktiviteter bærebjelken i våre naturarrangement. De praktiske oppgavene synliggjør både styrker og forbedringspotensiale i en gruppe - og også for den enkelte. Våre oppgaver er bevisst lagt opp mer kollektivt utfordrende enn fysisk vanskelige. Dette skal alle kunne klare. Men, dere får mer enn nok å bryne dere på uansett!

Teambuilding og lek

Vi er gode på store grupper

I Villmarksleiren gjennomfører vi nære og virkningsfulle teamarrangement for opptil 280 personer, med full oppdekning, mat og servering. Til overnatting  i telt tar vi opp til 60 (80) personer.

 

Fullkomment tilrettelagt

Alt i Villmarksleiren er tilrettelagt til minste detalj for å inspirere dere til naturopplevelse, samarbeid, fellesskap, økt forståelse og livsglede. Vår lille ur-landsby ligger i Sørum kommune i Akershus, bare 45 minutter fra Oslo S og Gardermoen.

Teambuilding


Tillit, trygghet og respekt

Det heter at ”de ansatte er din bedrifts viktigste ressurs”. Men det viser seg ofte at mange brenner inne med evner og kunnskap. Gjennom de mange årene med teambuilding i Villmarksleiren har vi blitt stadig mer oppmerksomme på hva gjensidig tillit betyr for en gruppe. For å få frem det beste i hverandre, for å frigjøre ressurser sammen og for å være kreative, er det viktig med trygghet i gruppa. Vi mener bestemt at det å utvikle riktige holdninger som respekt, tillit, trygghet, oppmerksomhet og omtanke er viktigere for en gruppe enn personlige grenseoverskridelser. Svært viktig er også forståelsen av at det i et team er en fordel at vi alle er forskjellige.

Det er helt avgjørende at dere får nøyaktig det dere har behov for.

Teambuilding og lederutviklingFordi det er mange ulike oppfatninger av begrepet teambuilding har vi delt vårt teambyggertilbud inn i fire nivåer. Slik kan dere selv finne ut hvor dere hører hjemme og deretter skreddersyr vi programmet, gjerne i samarbeid med dere

Nivå 1. Relasjonsbygging (Inspirerende, hyggelig og morsomt arrangement i naturen).

Nivå 2. Generell teambygging (team-oppgaver/evalueringer og generell team- fokusering).

Nivå 3. Tilrettelagt
teambygging
(arrangement og oppgaver/evalueringer tilrettelegges deres behov, strategier/visjoner og tema for dagen).

Nivå 4. Prosessutvikling (dyptgående og langsiktig arbeid med firmaets utfordringer, mål og strategier. Ledes av  psykologer/profesjonelle prosessutviklere. Inkluderer prosessmøter både før og etter arrangementet/arrangementene i Villmarksleiren).


Referanser

Les hva andre skriver etter å ha vært på arrangementer i Villmarksleiren og om rådet og støttegruppa.


Eksempler på teamarbeid/organisasjonsutvikling i VillmarksleirenTeambygging

 • Teambuilding

 • Samarbeid- og kommunikasjonstrening

 • Langsiktig prosessutvikling

 • Relasjonsbygging i forbindelse med sammenslåinger/fusjoner

 • Integrering av nye avdelinger/sammenslåing av grupper

 • Motivasjonskurs. ”Se mulighetene!”. Gjerne i forbindelse med påtvungne omstillinger/endringer.

 • Kurs i LØFT metoden (løsningsfokusert tilnærming)

 • Kurs i konflikthåndtering

 • Ledertrening

 • Oppmerksomhetstrening


  Teambuilding i gruppe Teambuilding på stylter Teambygging og middag
  Teambygging og samarbeid Stort selskapslokale Teambuilding i naturen
  (Klikk på bildene for større versjon)
Villmarksleiren: Heidi Dammann, e-post: firma@villmarken.no, tlf: 919 11 039